Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.12.2024.MR Ewaluacja funkcjonowania systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce za okres 2019-2020 oraz 2021-2022 Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-03 2024-06-14 10:00 --
BDG-V.2610.10.2024.MB Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Książki Adresowej PEF i Portalu efaktura.gov.pl. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-27 2024-06-07 09:00 --
BDG-V.2610.9.2024.KG Sukcesywne świadczenie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-23 2024-06-12 10:00 --
BDG-V.2610.14.2024.MB Zakup usług utrzymania i rozwoju systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-05-02 2024-06-03 09:00 --
BDG-V.2611.2.2024.PC Świadczenie dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskaniu wiz dla delegatów Ministerstwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-11 2024-05-13 11:00 --
BDG-V.2610.3.2024.KG Utrzymanie merytoryczne Biznes.gov.pl Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-04-05 2024-04-25 10:00 --
BDG-V.2610.1.2024.MS Pozyskanie informacji o ogłaszanych przetargach organizacji międzynarodowych w celu publikacji na stronie MRiT Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-08 2024-03-28 10:00 --
BDG-V.2611.1.2024.MS Uruchomienie oraz utrzymanie dostępnej z poziomu online ankiety potrzeb przedsiębiorcy ze zintegrowanym formularzem rezerwacji konsultacji oraz bazy danych Innopoint Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-23 2024-03-12 10:00 --
BDG-V.2610.32.2023.PC Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-23 2024-03-18 09:00 --
BDG-V.2610.34.2023.MS Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie problematyki offsetowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-19 2024-02-29 10:00 --
BDG-V.2610.2.2024.PC Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w ramach zleceń Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-16 2024-03-04 11:00 --
BDG-V.2610.22.2023.MS Wykonanie badania pn. Ewaluacja Programu Ministra Rozwoju i Technologii na lata 2019-2021 pn. „Przemysł 4.0”. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-18 2023-09-29 10:00 --
BDG-V.2611.5.2023.PC Audyt bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-20 2023-08-03 10:00 --
BDG-V.2610.25.2021.MR Wykonanie prac związanych z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-20 11:00 --
BDG-V.2610.23.2021.MS Dostawa Systemu do bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-24 2021-09-03 11:00 --
BDG-V.2611.25.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-10-28 11:00 --
BDG-V.2611.20.2020.MS Usługa przeprowadzenia projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-07 2020-11-18 11:00 --
BDG-V.2610.42.2020.PS Odnowienie subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń PaloAlto posiadanych przez Zamawiającego Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-05 2020-10-14 11:00 --
BDG-V.2610.38.2020.MB Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynku Ministerstwa Rozwoju w ramach umowy ramowej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-02 2020-10-23 10:00 --
BDG-V.2611.19.2020.PC Opracowanie metodologii przyporządkowania klas Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) do Krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-15 2020-09-30 11:00 --
BDG-V.2611.14.2020.MS Wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie” Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-15 2020-10-09 11:00 --
BDG-V.2611.18.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu". Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-02 2020-09-15 11:00 --
BDG-V.2610.36.2020.PC Rozbudowa infrastruktury serwerowej Zamawiającego Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-31 2020-09-11 11:00 --
BDG-V.2610.31.2020.MS Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych korytarzy i klatek schodowych budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-18 2020-09-02 11:00 --
BDG-V.2610.27.2020.PS Utrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-17 2020-07-31 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa