Lista postępowań PZP

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.2.2023.MS Dostawa macierzy dyskowej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-22 2023-03-07 10:00 --
BDG-V.2610.1.2023.KG Utrzymanie i rozwój systemu Quorum oraz dostęp poprzez przeglądarkę internetową do dodatkowych usług Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-21 2023-03-14 08:00 --
BDG-V.2610.43.2022.PC Usługa Asysty Technicznej dla systemów teleinformatycznych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-28 2023-01-25 08:00 --
BDG-V.2610.47.2022.KG Zakup subskrypcji oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-15 2022-12-23 09:00 --
BDG-V.2611.12.2022.PC Opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem publikacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-09 2023-01-03 11:00 --
BDG-V.2610.38.2022.KG Najem wraz z serwisem oraz serwis urządzeń drukujących Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-06 2022-12-19 09:00 --
BDG-V.2611.11.2022.PC Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania, prowadzenia i zamykania projektów teleinformatycznych, weryfikacji i potwierdzenia zgodności realizowanych zadań z wytycznymi, normami, umowami i przepisami prawa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-23 2022-12-21 11:00 --
BDG-V.2610.31.2022.PC Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy na potrzeby Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-31 2022-12-01 11:00 --
BDG-V.2611.9.2022.KG Przeprowadzenie badania oraz opracowanie na tej podstawie raportu pn. „Analiza przewag konkurencyjnych, trendów rozwojowych oraz analiza łańcuchów wartości branży elektronicznej i fotonicznej w Polsce” Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-28 2022-11-10 10:00 --
BDG-V.2611.10.2022.KG Świadczenie za pośrednictwem infolinii usług informacyjnych i promocyjnych w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-25 2022-11-28 10:00 --
BDG-V.2610.20.2022.KG Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń promujących działania urzędu (usługa społeczna). Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-19 2022-08-29 09:00 --
BDG-V.2610.25.2021.MR Wykonanie prac związanych z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-20 11:00 --
BDG-V.2610.23.2021.MS Dostawa Systemu do bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi wraz z wdrożeniem i instruktażem oraz usługami wsparcia technicznego dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-24 2021-09-03 11:00 --
BDG-V.2610.17.2021.MS Rozbudowa systemu kontroli dostępu na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Żurawiej 4a i Pl. Trzech Krzyży 3/5 Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-25 2021-07-26 11:00 --
BDG-V.2610.11.2021.MS Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-11 2021-07-14 11:00 --
BDG-V.2611.5.2021.MS Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, całodobowa obsługa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-06 2021-05-17 11:00 --
BDG-V.2610.47.2020.MS Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-18 2021-01-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa