Zakończone postępowania

Pozycje 1-14 z 14  pokazuj  pozycji

Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy BDG-V.2610.9.2022.KG Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-08 15:46
Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na minimum 36 miesięcy BDG-V.2610.5.2022.KG Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-23 19:42
Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) BDG-V.2611.7.2021.MR Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-06 16:20
Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii BDG-V.2611.31.2020.MR Postępowanie PZP Części: 2 2021-03-31 14:30
Opracowanie zestawu raportów dot. zmiany gospodarczej, przygotowanych w ramach rozwiązania systemowego jakim jest tzw. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). BDG-V.2610.50.2020.MS Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-18 16:30
Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii BDG-V.2611.31.2020.MR Postępowanie PZP Części: 1, 3 2021-03-18 16:17
Obsługa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych BDG-V.2611.26.2020.PC Postępowanie PZP Części: 1, 2 2021-03-12 13:21
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. BDG-V.2610.47.2020.MS Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-15 14:40
Zakup 96 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi, myszkami i torbami BDG-V.2610.51.2020.PS Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-29 12:06
Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji), zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii BDG-V.2610.40.2020.MR Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-22 14:09
Asysta techniczna w ramach projektu "Konto przedsiębiorcy - usługi online w jednym miejscu" oraz projektu "e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce" BDG-V.2611.30.2020.PS Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-20 12:04
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2022 w celu zapewnienia wyżywienia dla uczestników spotkań, narad oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego BDG-V.2611.28.2020.PC Usługi społeczne Części: 1 2021-01-08 14:38
Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie BDG-V.2610.43.2020.PS Usługi społeczne Części: 1 2020-12-16 15:38
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2022 w celu zapewnienia wyżywienia dla uczestników spotkań, narad oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego BDG-V.2611.23.2020.PC Usługi społeczne Części: 1 2020-11-04 16:32

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa