Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 63  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.9.2022.KG Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy Postępowanie unijne Części: 1 2022-06-08 15:46
BDG-V.2610.5.2022.KG Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na minimum 36 miesięcy Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-23 19:42
BDG-V.2611.7.2021.MR Wykonanie i dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-06 16:20
BDG-V.2611.31.2020.MR Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Postępowanie PZP Części: 2 2021-03-31 14:30
BDG-V.2611.20.2020.MS Usługa przeprowadzenia projektu pilotażowego „AI4Youth” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-26 14:44
BDG-V.2610.50.2020.MS Opracowanie zestawu raportów dot. zmiany gospodarczej, przygotowanych w ramach rozwiązania systemowego jakim jest tzw. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-18 16:30
BDG-V.2611.31.2020.MR Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż mebli do siedziby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Postępowanie PZP Części: 1, 3 2021-03-18 16:17
BDG-V.2611.26.2020.PC Obsługa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych Postępowanie PZP Części: 1, 2 2021-03-12 13:21
BDG-V.2610.47.2020.MS Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-15 14:40
BDG-V.2610.51.2020.PS Zakup 96 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi, myszkami i torbami Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-29 12:06
BDG-V.2610.40.2020.MR Świadczenie usług w zakresie działalności twórczej polegającej na opracowaniu projektów graficznych i przygotowaniu plików do druku (produkcji), zamieszczenia na stronach www i innych nośnikach na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-22 14:09
BDG-V.2611.30.2020.PS Asysta techniczna w ramach projektu "Konto przedsiębiorcy - usługi online w jednym miejscu" oraz projektu "e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce" Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-20 12:04
BDG-V.2611.28.2020.PC Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2022 w celu zapewnienia wyżywienia dla uczestników spotkań, narad oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego Usługi społeczne Części: 1 2021-01-08 14:38
BDG-V.2610.43.2020.PS Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie Usługi społeczne Części: 1 2020-12-16 15:38
BDG-V.2611.14.2020.MS Wymiana stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie” Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-04 14:45
BDG-V.2610.38.2020.MB Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynku Ministerstwa Rozwoju w ramach umowy ramowej. Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-19 18:37
BDG-V.2611.25.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-16 16:15
BDG-V.2610.42.2020.PS Odnowienie subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń PaloAlto posiadanych przez Zamawiającego Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-10 09:28
BDG-V.2611.23.2020.PC Świadczenie usług cateringowych na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2022 w celu zapewnienia wyżywienia dla uczestników spotkań, narad oraz prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego wraz z najmem pomieszczeń zaplecza gastronomicznego Usługi społeczne Części: 1 2020-11-04 16:32
BDG-V.2611.19.2020.PC Opracowanie metodologii przyporządkowania klas Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) do Krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-02 16:23
BDG-V.2611.16.2020.MB Budowa i utrzymanie Książki Adresowej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) wraz z Wyszukiwarką i Portalem PEF. Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-02 15:22
BDG-V.2611.15.2020.MB Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii. Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-14 12:52
BDG-V.2610.31.2020.MS Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych korytarzy i klatek schodowych budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-25 16:45
BDG-V.2610.36.2020.PC Rozbudowa infrastruktury serwerowej Zamawiającego Postępowanie PZP Części: 1, 2 2020-09-25 12:09
BDG-V.2611.18.2020.MS Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0095/18 pn. „Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu". Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-22 15:42

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa