Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 89  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.49.2022.MR Zakup subskrypcji oprogramowania do tworzenia obrazów i ich dystrybucji na komputery stacjonarne i laptopy wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-27 2023-02-06 10:00 2023-03-14
BDG-V.2610.48.2022.MB Dostawa licencji oprogramowania do systemu back up wraz ze wsparciem producenta. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-29 08:00 2023-03-01
SWZ BDG-V.2610.35.2022.MB Usługa dostępu do sieci Internet oraz usługa VPN, w lokalizacjach Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-15 2022-12-29 09:00 2023-03-01
BDG-V.2610.36.2022.MB Sukcesywne wykonanie zabudów meblowych na wymiar, na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach zleceń. (umowa ramowa z jednym Wykonawcą) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-08 2022-12-16 09:00 2023-03-01
BDG-V.2610.39.2022.MR Remont lokalu służbowego zlokalizowanego w Warszawie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-10 2022-11-28 10:00 2022-12-30
BDG-V.2610.29.2022.KG Dodatkowa opieka medyczna Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-24 08:00 2022-12-14
BDG-V.2610.30.2022.PC Utrzymanie i rozwój systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-14 2022-11-03 11:00 2022-11-24
BDG-V.2610.32.2022.MR Zakup usług subskrypcji oprogramowania wdrożonego systemu antywirusowego, w tym przedłużenie posiadanych i rozszerzenie subskrypcji poprzez zwiększenie ich liczby (Część I) Zakup usług subskrypcji oprogramowania do ochrony stacji końcowych wraz z wdrożeniem (Część II) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-07 2022-10-17 09:00 2022-11-17
BDG-V.2610.22.2022.PC Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-04 2022-10-28 11:00 2022-12-19
BDG-V.2610.26.2022.MB Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i elektrycznej przy wykonywaniu remontu elewacji oraz oświetlenia elewacji w budynku MRiT. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-28 2022-10-06 09:00 2022-11-24
BDG-V.2610.27.2022.MB Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-19 2022-10-04 09:00 2022-12-16
BDG-V.2610.28.2022.MR Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych (usługa społeczna). Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-13 2022-09-27 09:00 2022-11-09
BDG-V.2610.25.2022.PC Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w ramach zleceń Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-08 2022-09-23 11:00 2022-11-24
BDG-V.2610.21.2022.MR Wykonanie prac związanych z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-23 2022-08-31 10:00 2022-10-27
BDG-V.2610.23.2022.MB Sukcesywne wykonywanie: remontu elewacji oraz oświetlenia elewacji w budynku MRiT, w ramach zleceń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-11 2022-08-30 09:00 2022-10-27
BDG-V.2610.13.2022.KG Usługa chmury obliczeniowej w modelu PAAS na potrzeby systemu teleinformatycznego CEIDG, w tym Hurtowni danych i Wyszukiwarki Firm Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-29 2022-08-26 11:00 2022-12-14
BDG-V.2610.17.2022.MR Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-19 2022-08-05 10:00 2022-08-04
BDG-V.2611.6.2022.PC Opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz określenie obszarów o wysokim potencjale rozwojowym produkcji API i kształtowania innowacyjnych technologii, które w przyszłości mogą stać się polskimi specjalizacjami Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-01 2022-08-11 11:00 2022-11-28
BDG-V.2610.15.2022.MR Dostawa licencji oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem gwarancyjnym oraz supportem producenta na 36 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-15 2022-06-23 10:00 2022-07-27
BDG-V.2610.16.2022.KG Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych korytarzy i klatek schodowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w ramach Zleceń Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-08 2022-06-23 10:00 2022-09-28
BDG-V.2610.14.2022.MB Usługa migracji zasobów pocztowych ze środowiska IBM Lotus Notes do środowiska Microsoft Exchange. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-03 2022-06-27 09:00 2022-09-28
BDG-V.2611.7.2022.PC Świadczenie dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskaniu wiz dla delegatów Ministerstwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-01 2022-06-27 11:00 2022-10-04
BDG-V.2610.12.2022.PC Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac dodatkowych w siedzibie i na terenie zewnętrznym Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-18 2022-06-13 11:00 2022-10-04
BDG-V.2610.10.2022.MB Sukcesywne wykonywanie: remontu elewacji oraz oświetlenia elewacji w budynku MRiT, w ramach zleceń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-06 2022-06-10 09:00 2022-07-28
BDG-V.2611.5.2022.MB Budowa centralnego systemu zarządzania budynkiem BMS w budynku MRiT. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-29 2022-05-27 09:00 2022-07-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa