Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 172  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.5.2024.MB Utrzymanie i rozwój systemu Quorum oraz dostęp poprzez przeglądarkę internetową do dodatkowych usług. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-19 2024-04-18 09:00 2024-04-30
BDG-V.2610.7.2024.KG Dostawa wraz z wdrożeniem 2 sztuk switchy Datacenter wraz z gwarancją na minimum 36 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-14 2024-04-05 10:00 2024-06-03
BDG-V.2610.40.2023.MB Publikacja obwieszczeń prasowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-20 2024-03-04 09:00 2024-03-26
BDG-V.2610.38.2023.KG Dostawa wraz z wdrożeniem 2 sztuk switchy Datacenter wraz z gwarancją na minimum 36 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-15 2024-02-23 12:00 2024-03-14
BDG-V.2611.11.2023.KG Multikanałowa Infolinia dla osób zainteresowanych pozyskaniem informacji o dostępnej ofercie w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-29 2024-01-18 11:00 2024-06-13
BDG-V.2611.10.2023.MR Prenumerata prasy w wersji drukowanej oraz dostęp do prasy elektronicznej w latach 2024 - 2026 dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-20 2024-01-12 10:00 2024-03-14
BDG-V.2610.39.2023.KG Zakup subskrypcji oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-04 2023-12-12 10:00 2024-01-08
BDG-V.2610.26.2023.MR Wykonanie prac związanych z realizacją postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-10 2023-11-21 10:00 2024-03-14
BDG-V.2610.36.2023.MR Modernizacja instalacji elektrycznej zapewniającej zasilanie awaryjne urządzeń teleinformatycznych oraz zapewniających utrzymanie właściwych warunków środowiskowych wymaganych dla tych urządzeń – instalacja urządzenia UPS z bateriami Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-09 2023-11-28 10:00 2024-01-30
BDG-V.2611.9.2023.PC Rozbudowa serwerowni - zwiększenie pojemności infrastruktury oraz zakup licencji i wsparcia do urządzeń Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-08 2023-11-30 11:00 2024-02-13
BDG-V.2610.30.2023.PC Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-16 2023-10-31 11:00 2024-01-26
BDG-V.2610.29.2023.KG Usługi kafeteryjne dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-13 2023-11-20 11:00 2023-12-14
BDG-V.2610.31.2023.PC Wymiana instalacji odgromowej w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-22 2023-10-09 11:00 2023-12-15
BDG-V.2610.28.2023.MR Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-11 2023-09-29 10:00 2024-01-30
BDG-V.2611.8.2023.MB Zakup usługi dostępu do Platformy Kontenerowej wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-11 2023-09-27 09:00 2023-11-06
BDG-V.2610.12.2023.MB Budowa, wdrożenie, utrzymanie i asysta techniczna dla projektu "Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa" Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-11 2023-10-18 09:00 2023-11-21
BDG-V.2611.7.2023.MS Przygotowanie spójnej koncepcji i strategii oraz realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie (w tym w social mediach), poświęconej promocji polskiej gospodarki. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-01 2023-09-14 09:00 2023-11-17
BDG-V.2610.25.2023.PC Wymiana instalacji odgromowej w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-25 2023-09-15 11:00 2023-09-21
BDG-V.2610.10.2023.MS Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie 32 szkoleń stacjonarnych z zakresu zamówień publicznych, w tym stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-18 2023-08-29 10:00 2023-12-06
BDG-V.2610.19.2023.KG Świadczenie usługi Brokera PEF Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-09 2023-09-12 10:00 2023-11-27
BDG-V.2610.23.2023.MB Sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych nawierzchni podjazdu oraz nawierzchni dziedzińca wewnętrznego wraz remontem izolacji elementów dziedzińca na terenie MRiT, w ramach Zleceń. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-08 2023-08-23 09:00 2023-10-25
BDG-V.2610.11.2023.MS Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl). Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-08-01 2023-08-21 10:00 2023-11-20
BDG-V.2610.20.2023.MR Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne wykonywanie robót remontowo-budowlanych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w ramach zleceń Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-25 2023-08-10 10:00 2023-09-13
BDG-V.2611.6.2023.MR Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post pt. „Ocena efektów realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 POIR 2014 – 2020” Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-24 2023-08-08 10:00 2023-09-13
BDG-V.2610.18.2023.PC Przygotowanie, produkcja i dostarczenie do siedziby Zamawiającego spotów telewizyjnych i radiowych, promujących nowe rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa tj. Programu Pierwszego Mieszkania Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-12 2023-07-20 10:00 2023-10-18

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa