wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.37.2023.PC Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego PAP wraz z archiwum depesz Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-11-27 -- 2024-01-26
BDG-V.2610.9.2023.PC Usługa Asysty technicznej dla systemów teleinformatycznych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-05-30 -- 2023-10-18
BDG-V.2610.50.2022.MS Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-02-21 -- 2024-01-26
BDG-V.2610.44.2021.MR Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz oraz Serwisu Ekonomicznego Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-13 -- 2022-01-19
BDG-V.2611.16.2021.MR Usługi prowadzenia Komunikacji w mediach społecznościowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-11-18 -- 2022-04-28
BDG-V.2610.26.2021.KG Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące Oprogramowania SyriuszStd Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-07-13 -- 2021-10-07
BDG-V.2610.14.2021.KG Usługi rozwoju Oprogramowania SyriuszStd i Praca.gov.pl Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-23 -- 2022-04-28
BDG-V.2610.48.2020.MR Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-31 -- 2021-02-24
BDG-V.2611.29.2020.MB Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-22 -- 2021-04-14
BDG-V.2610.50.2020.MS Opracowanie zestawu raportów dot. zmiany gospodarczej, przygotowanych w ramach rozwiązania systemowego jakim jest tzw. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR). Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Negocjacje bez ogłoszenia Usługi 2020-12-22 2021-01-15 16:00 --
BDG -V.2611.27.2020.PC Uruchomienie e-usługi publicznej fakturowania specjalizowanego na Platformie Elektronicznego Fakturowania - Część II Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-21 -- --
BDG-V.2611.27.2020.PC Uruchomienie e-usługi publicznej fakturowania specjalizowanego na Platformie Elektronicznego Fakturowania - Część I Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-21 -- --
BDG-V.2611.17.2020.PC Zakup usługi doradczo - konsultacyjnej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach nad przygotowaniem aktualizacji analiz scenariuszowych na potrzeby Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie (STGNK) wraz z pogłębioną analizą instrumentów interwencji na poziomie sektorowym pozwalających na transformację gospodarki Polski do neutralności klimatycznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-08-11 -- --
BDG-V.2611.13.2020.MS Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów Budowlanych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-07-24 -- 2020-08-26
BDG-V.2610.9.2020.MR Przeprowadzenie audytu działań organów administracji państwowej oraz wybranych państwowych osób prawnych w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora komunalno-bytowego Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-06-26 -- 2020-10-15
BDG-V.2610.14.2020.PC Świadczenie usługi zewnętrznego ośrodka przetwarzania danych, której celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia i dostępności usług Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-04-21 -- 2020-05-18
BDG-V.2610.22.2019.PC Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-09-10 -- --
BDG-V.2610.2.2019.PS Opracowanie koncepcji regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości o strukturze rozproszonej opartego o klaster w modelu platformowym oraz testy funkcjonowania opracowanej koncepcji z wykorzystaniem istniejących zasobów w wybranym regionie Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-01-18 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa