Wyszukiwarka

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

BDG-V.2610.11.2023.MS Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl). Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-20 2023-11-20 Małgorzata Stosio
BDG-V.2611.7.2023.MS Przygotowanie spójnej koncepcji i strategii oraz realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie (w tym w social mediach), poświęconej promocji polskiej gospodarki. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-17 2023-11-17 Małgorzata Stosio
BDG-V.2610.37.2022.MB Świadczenie usług stałej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-10 2023-05-10 Mirosław Bielecki
BDG-V.2611.6.2022.PC Opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz określenie obszarów o wysokim potencjale rozwojowym produkcji API i kształtowania innowacyjnych technologii, które w przyszłości mogą stać się polskimi specjalizacjami Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-28 2022-11-28 Paweł Cichecki
BDG-V.2611.1.2022.PC Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu *.biznes.gov.pl. Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-24 2022-11-24 Paweł Cichecki
BDG-V.2610.30.2022.PC Utrzymanie i rozwój systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-24 2022-11-24 Paweł Cichecki
BDG-V.2611.2.2022.PC Analiza pn. Ocena stanu i prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040) Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-24 2022-11-24 Paweł Cichecki
BDG-V.2610.12.2022.PC Świadczenie usług sprzątania oraz wykonywania prac dodatkowych w siedzibie i na terenie zewnętrznym Ministerstwa Rozwoju i Technologii Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-04 2022-10-04 Paweł Cichecki
BDG-V.2611.7.2022.PC Świadczenie dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii usług w zakresie doradztwa, rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych oraz pośredniczenie w uzyskaniu wiz dla delegatów Ministerstwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-04 2022-10-04 Paweł Cichecki
BDG-V.2610.7.2022.KG Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) przez okres 48 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-28 2022-09-28 Katarzyna Gruszczyńska
BDG-V.2610.9.2022.KG Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy Ministerstwo Rozwoju i Technologii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-09-28 Katarzyna Gruszczyńska

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa